A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2015 rok
 • UCHWAŁA NR VIII/88/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zamiaru przekazania prowadzenia Stowarzyszeniu Lokalnemu 'Bona'

  UCHWAŁA NR VIII/88/15
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 30 grudnia 2015 r.
  w sprawie zamiaru przekazania prowadzenia Stowarzyszeniu Lokalnemu 'Bona' w Strabli Szkoły Podstawowej im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) i art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) uchwala się, co następuje:
  § 1. Wyraża się zamiar przekazania z dniem 1 września 2016 r. Stowarzyszeniu Lokalnemu „Bona' , z siedzibą w Strabli przy ul. Wesołej 14 prowadzenia Szkoły Podstawowej im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli.
  § 2. Upoważnia się Wójta Gminy Wyszki do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia przekazania o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, w szczególności do:
  1) wystąpienia do Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny o wydanie opinii w sprawie przekazania szkoły;
  2) zawiadomienia pracowników szkoły oraz zakładowej organizacji związkowej o terminie przekazania szkoły, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach dla pracowników, a także nowych warunkach pracy i płacy.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2016-01-20 1739
  Data upublicznienia: 2016-01-20
  Art. czytany: 1893 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<