A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2015 rok
 • UCHWAŁA NR VIII/91/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr V/48/15 w sprawie udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej na pokrycie części kosztów

  UCHWAŁA NR VIII/91/15
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 30 grudnia 2015 r.
  zmieniająca uchwałę Nr V/48/15 w sprawie udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej na pokrycie części kosztów realizacji zadania pod nazwą ' Budowa drogi powiatowej nr 1583B Niewino Leśne - Niewino Popławskie'

  Na podstawie art. 10 ust. 2 i 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
  § 1. W uchwale Nr V/48/15 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej na pokrycie części kosztów realizacji zadania pod nazwą ' Budowa drogi powiatowej nr 1583B Niewino Leśne - Niewino Popławskie' § 1 otrzymuje brzmienie:
  „§.1. Udzielić z budżetu Gminy Wyszki na 2015 rok pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w kwocie 59.687,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod realizację zadania pod nazwą 'Budowa drogi powiatowej nr 1583B Niewino Leśne - Niewino Popławskie'.”.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2016-01-20 1747
  Data upublicznienia: 2016-01-20
  Art. czytany: 2603 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<