A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2015 rok
 • UCHWAŁA NR VIII/97/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

  UCHWAŁA NR VIII/97/17
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 30 grudnia 2015 r.
  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

  Na podstawie art. 18 ust.1, w związku z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515 i 1890) oraz § 69 i § 87 ust. 1 Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3277 i z 2015 r. poz. 3676) uchwala się, co następuje:
  § 1. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wyszki na 2016 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Załącznik do uchwały Nr VIII/97/17
  Rady Gminy Wyszki
  z dnia 30 grudnia 2015 r.

  PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2016 ROK
  I. PÓŁROCZE
  1. Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy przez Wójta w 2015 r.
  2. Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy za 2015 r. i wystąpienie z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Wójtowi z tego tytułu.
  3. Kontrola realizacji zadań Gminy związanych z utrzymaniem czystości i porządku.
  4. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
  II. PÓŁROCZE
  1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
  2. Kontrola Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie.
  3. Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2017 rok.
  4. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.


  Data wprowadzenia: 2016-01-21 1144
  Data upublicznienia: 2016-01-21
  Art. czytany: 2483 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<