A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
» Analiza stanu gosp. odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszki za 2023 r
» Obw. o zgromadzeniu materiałów dowodowych w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzekę Pulszankę
» zawiadomienie o ustaleniu terminu załatwienia sprawy - Kowale i Łubice
» zawiadomienie o ustaleniu terminu załatwienia sprawy - Mieszuki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2016 rok
 • UCHWAŁA NR IX/101/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie oceny aktualności 'Studium

  UCHWAŁA NR IX/101/16
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 17 lutego 2016 r.
  w sprawie oceny aktualności 'Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyszki'

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r poz. 1515 i 1890) oraz art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1. Stwierdza się, że Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyszki przyjęte uchwałą nr XXI/169/2000 Rady Gminy Wyszki z dnia 28 grudnia 2000 r., zmienione uchwałami Nr XXVI/234/05 Rady Gminy Wyszki z dnia 20 września 2005 r. i Nr XIX/216/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 kwietnia 2013 r., w związku ze zmianami stanu prawnego, błędnym przebiegiem granic gminy oraz zmianami w uwarunkowaniach przestrzennych gminy Wyszki, jest częściowo nieaktualne.
  2. W związku ze stwierdzonym częściowym brakiem aktualności Studium należy dokonać wszystkich wymaganych prawem czynności umożliwiających przeprowadzenie procedury i uchwalenie zmiany Studium.
  § 2. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Wyszki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2016-04-13 1505
  Data upublicznienia: 2016-04-13
  Art. czytany: 1780 razy

  » ZAŁĄCZNIK - rozmiar: 581167 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2016-04-13
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Niewiński
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<