A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Raport o stanie gminy za 2023 r.
» Zakup oleju napędowego na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy w Wyszkach
» Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
» Analiza stanu gosp. odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszki za 2023 r
» Obw. o zgromadzeniu materiałów dowodowych w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzekę Pulszankę
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2016 rok
 • UCHWAŁA NR IX/113/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r

  UCHWAŁA NR IX/113/16
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 17 lutego 2016 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d', oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 i poz. 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
  § 1. Dochody budżetu w wysokości 17 407 576,00 zł, z tego :
  1) bieżące w wysokości 16 367 576,00 zł,
  2) majątkowe w wysokości 1 040 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 2. Wydatki budżetu w wysokości 16 733 192,00 zł, z tego
  1) bieżące w wysokości 15 052 809,00 zł,
  2) majątkowe w wysokości 1 680 383,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie
  z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 674 384,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożczek i kredytów.
  § 5. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
  § 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2016-04-14 0818
  Data upublicznienia: 2016-04-14
  Art. czytany: 1798 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2016-04-14
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<