A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zakup oleju napędowego na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy w Wyszkach
» Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
» Analiza stanu gosp. odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszki za 2023 r
» Obw. o zgromadzeniu materiałów dowodowych w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzekę Pulszankę
» zawiadomienie o ustaleniu terminu załatwienia sprawy - Kowale i Łubice
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2016 rok
 • UCHWAŁA NR X/118/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zniesienia Sołectwa Ignatki i przyłączenia

  UCHWAŁA NR X/118/16
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 19 kwietnia 2016 r.
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zniesienia Sołectwa Ignatki i przyłączenia miejscowości Ignatki do Sołectwa Topczewo oraz wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Topczewo

  Na podstawie art. 18 ust. l, w związku z art. 5 ust. 2 i art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym (Dz. z 2016 r. poz. 446) oraz § 10 ust. 3 Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3277 i z 2015 r. poz. 3676) uchwala się, co następuje:
  § 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne w przedmiocie:
  1) zniesienia Sołectwa Ignatki i przyłączenia miejscowości Ignatki do Sołectwa Topczewo,
  2) wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Topczewo.
  § 2. W konsultacjach mają prawo brać mieszkańcy miejscowości Ignatki i Topczewo.
  § 3. 1. Projekt uchwały Rady Gminy Wyszki w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Topczewo znajduje się do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Wyszki ul. Piórkowska 2, pokój Nr 8 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wyszki www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl .
  2. Uczestnicy konsultacji wypowiadają w formie pisemnej swoje opinie i zgłaszają wnioski do sprawy poddanej konsultacjom.
  3. Opinie i wnioski, o których mowa w ust. 1 należy składać do sekretariatu Urzędu Gminy Wyszki w terminie do 31 maja 2016 r.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2016-05-02 1337
  Data upublicznienia: 2016-05-02
  Art. czytany: 1406 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2016-05-02
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<