A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zakup oleju napędowego na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy w Wyszkach
» Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
» Analiza stanu gosp. odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszki za 2023 r
» Obw. o zgromadzeniu materiałów dowodowych w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzekę Pulszankę
» zawiadomienie o ustaleniu terminu załatwienia sprawy - Kowale i Łubice
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2016 rok
 • UCHWAŁA NR X/123/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyszki za I półrocze oraz określenia

  UCHWAŁA NR X/123/16
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 19 kwietnia 2016 r.
  w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyszki za I półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyszki za I półrocze powinna zawierać:
  1) zestawienie tabelaryczne planu i wykonania dochodów budżetu gminy,
  2) zestawienie tabelaryczne planu i wykonania wydatków budżetu gminy,
  3) zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
  4) zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków z otrzymanych dotacji celowych na zadania własne,
  5) informację dotyczącą nadwyżki/deficytu oraz przychodów i rozchodów budżetu gminy,
  6) część opisową zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu gminy zawierającą informację o przebiegu wykonania planu finansowego podległych jednostek.
  2. Zestawienia wymienione w ust. 1 pkt 1,2,3,4 sporządza się według szczegółowości uchwały budżetowej.
  § 2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawia się w formie opisowej.
  § 3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze powinna zawierać:
  1) zestawienie tabelaryczne wykonania przychodów i kosztów w odniesieniu do planu finansowego na poszczególnych rodzajach działalności,
  2) część opisową wykonania uwzględniającą stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2016-05-02 1351
  Data upublicznienia: 2016-05-02
  Art. czytany: 1847 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2016-05-02
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<