A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2016 rok
 • UCHWAŁA NR XI/128/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyszki

  UCHWAŁA NR XI/128/16
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 22 czerwca 2016 r.
  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyszki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Wyszki

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2016 r. poz. 446) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195) uchwala się, co następuje:
  § 1. Sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyszki tworzą:
  1) Szkoła Podstawowa im. ks. Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie;
  2) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wyszkach wchodząca w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
  w Wyszkach.
  § 2. Określa się granice obwodów publicznych szkół na terenie gminy Wyszki zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 4. Traci moc uchwała Nr XIII/127/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Wyszki oraz określenia granic ich obwodów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 1987).
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2016-10-21 0851
  Data upublicznienia: 2016-10-21
  Art. czytany: 1736 razy

  » Załącznik - rozmiar: 167495 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<