A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
» Analiza stanu gosp. odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszki za 2023 r
» Obw. o zgromadzeniu materiałów dowodowych w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzekę Pulszankę
» zawiadomienie o ustaleniu terminu załatwienia sprawy - Kowale i Łubice
» zawiadomienie o ustaleniu terminu załatwienia sprawy - Mieszuki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2016 rok
 • UCHWAŁA NR XII/152/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 września 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2016-2029

  UCHWAŁA NR XII/152/16
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 28 września 2016 r.
  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2016-2029

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
  publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646 z 2014 r. poz.379, 911, 1146, 1626, 1877 z
  2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150
  oraz z 2016r. poz. 195) uchwala się, co następuje:
  § 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2029 zgodnie z
  załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, ustala się:
  1) dochody budżetu w wysokości 18 509 736,91 zł, z tego :
  a) bieżące w wysokości 17 468 736,917 zł,
  b) majątkowe w wysokości 1 041 000,00 zł,
  2) wydatki budżetu w wysokości 17 835 352,91 z tego :
  a) bieżące w wysokości 16 046 539,91 zł,
  b) majątkowe w wysokości 1 788 813,00 zł
  § 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 3. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2016-10-21 1109
  Data upublicznienia: 2016-10-21
  Art. czytany: 1902 razy

  » ZAŁĄCZNIKI - rozmiar: 3322651 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2016-10-21
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Niewiński
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<