A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
» Analiza stanu gosp. odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszki za 2023 r
» Obw. o zgromadzeniu materiałów dowodowych w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzekę Pulszankę
» zawiadomienie o ustaleniu terminu załatwienia sprawy - Kowale i Łubice
» zawiadomienie o ustaleniu terminu załatwienia sprawy - Mieszuki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2016 rok
 • UCHWAŁA NR XIII/165/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek org

  UCHWAŁA NR XIII/165/16
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 9 listopada 2016 r.
  w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych

  Na podstawie art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1. Zapewnia się wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną gminnym jednostkom organizacyjnym zaliczonym do sektora finansów publicznych.
  2. Jednostkami obsługiwanymi są:
  1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach,
  2) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach,
  3) Szkoła Podstawowa im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie.
  § 2. Jednostką organizacyjną obsługującą jest Urząd Gminy Wyszki.
  § 3. W ramach wspólnej obsługi powierza się jednostce obsługującej:
  1) w całości obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych;
  2) udział w opracowywaniu projektów planów finansowych oraz ich zmian, na wniosek i w porozumieniu z dyrektorami i kierownikami jednostek obsługiwanych;
  3) obsługę finansowo – księgową projektów i programów realizowanych ze środków zewnętrznych (unijnych, państwowych i innych);
  4) obsługę finansowo-księgową Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek obsługiwanych;
  5) obsługę kadrowo-płacową;
  6) sprawy BHP;
  7) obsługę prawną.
  § 4. Tracą moc:
  1) uchwała Nr VII/76/15 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszki;
  2) uchwała Nr XII/151/16 Rady Gminy Wyszki z dnia 28 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszki.
  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2016-11-17 1441
  Data upublicznienia: 2016-11-17
  Art. czytany: 2623 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2016-11-17
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<