A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2004 rok
 • UCHWAŁA NR XVII/168/04

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004

  UCHWAŁA NR XVII/168/04
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 14 września 2004r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


  Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142,poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1217, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych z (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 331, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr4 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177) Rada Gminy uchwala co następuje:
  § 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 328.204zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 328.204zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 3. Dokonać przeniesienia wydatków budżetowych w kwocie 130.500zł w dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe z § 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną na § 2820 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
  § 4. W związku z rozszerzeniem zakresu robót i zwiększeniem środków finansowych na zadanie inwestycyjne p. n. „Rozbudowa Gimnazjum i Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Wyszkach” dokonać aktualizacji następujacych załączników:
  1. „Limit wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
  2. „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004r.” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
  § 5. Objaśnienie dokonywanych zmian stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
  § 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem: 8.455.888zł
  2. plan wydatków ogółem: 9.255.888zł
  § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
  § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


  Data wprowadzenia: 2004-09-17 1305
  Data upublicznienia: 2004-09-17
  Art. czytany: 3380 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<