A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - WCTRON Sp. z o.o
» Informacja z art. 37 ustawy o finansach publicznych za I kwartał 2024 z wykonania budżetu Gminy Wyszki
» Informacja z art. 37 ustawy o finansach publicznych za 2023 z wykonania budżetu Gminy Wyszki
» Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej oraz zakup sprzętu niezbędnego do jaj utrzymania- budynek terapeutyczno-edukacyjny
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2004 rok
 • UCHWAŁA NR XVII/175/04

  w sprawie połączenia instytucji kultury

  UCHWAŁA NR XVII/175/04
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 14 września 2004 r.

  w sprawie połączenia instytucji kultury „Gminny Ośrodek Kultury w Wyszkach”
  i „Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszkach” i utworzenia jednej instytucji kultury pod nazwą „Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wyszkach”.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 981, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 18 i art. 19 ust. 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 96) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2004 r. łączy się dwie instytucje kultury: 'Gminny Ośrodek Kultury w Wyszkach” i „Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszkach” i tworzy jedną instytucję kultury pod nazwą 'Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wyszkach”
  2. Organizację i zakres działania nowo utworzonej instytucji kultury określa Statut nadany odrębną uchwałą Rady Gminy.
  § 2. Majątek nowo utworzonej instytucji kultury stanowi mienie należące do instytucji podlegających połączeniu.
  § 3. 1. Zobowiązania i wierzytelności łączonych instytucji kultury stają się z dniem połączenia zobowiązaniami i wierzytelnościami Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wyszkach.
  2. Pracownicy łączonych instytucji stają się pracownikami Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wyszkach.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 5. Tracą moc akty prawne odnoszące się do do Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkach i Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszkach, a w szczególności:
  1) uchwała Nr XIV/157/04 Rady Gminy Wyszki z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej.
  2) uchwała Nr XVIII/05/92 Rady Gminy Wyszki z dnia 16 czerwca 1992 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszkach.
  3) uchwała Nr XVII/36/2000 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszkach.
  § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


  Data wprowadzenia: 2004-09-17 1329
  Data upublicznienia: 2004-09-17
  Art. czytany: 3771 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<