A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2004 rok
 • UCHWAŁA NR XVII/177/04

  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

  UCHWAŁA NR XVII/177/04
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 14 września 2004 r.

  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.


  Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 i z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 33, poz. 264) uchwala się, co następuje:
  § 1. Usatala się Wójtowi Gminy Wyszki Panu mgr inż. Ryszardowi Perkowskiemu wynagrodzenie miesięczne obejmujące następujące składniki:
  1) wynagrodzenie zasadnicze według XX kategorii zaszeregowania w wysokości 3.500 zł,
  2) dodatek funkcyjny w wysokości 1.300 zł,
  3) dodatek specjalny w wysokości 1.200 zł,
  4) dodatek za wysługę lat według obowiązujących przepisów.
  § 2. Uchwałę doręcza się Panu mgr inż. Ryszardowi Perkowskiemu.
  § 3. Traci moc uchwała Nr II/7/02 Rady Gminy Wyszki z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta, zmieniona uchwałą Nr VII/67/03 z dnia 28 czerwca 2003 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta i uchwałą Nr XIV/161/04 z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2004 r.


  Data wprowadzenia: 2004-09-17 1337
  Data upublicznienia: 2004-09-17
  Art. czytany: 3516 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<