A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2004 rok
 • UCHWAŁA NR XVII/177/04

  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

  UCHWAŁA NR XVII/177/04
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 14 września 2004 r.

  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.


  Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 i z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 33, poz. 264) uchwala się, co następuje:
  § 1. Usatala się Wójtowi Gminy Wyszki Panu mgr inż. Ryszardowi Perkowskiemu wynagrodzenie miesięczne obejmujące następujące składniki:
  1) wynagrodzenie zasadnicze według XX kategorii zaszeregowania w wysokości 3.500 zł,
  2) dodatek funkcyjny w wysokości 1.300 zł,
  3) dodatek specjalny w wysokości 1.200 zł,
  4) dodatek za wysługę lat według obowiązujących przepisów.
  § 2. Uchwałę doręcza się Panu mgr inż. Ryszardowi Perkowskiemu.
  § 3. Traci moc uchwała Nr II/7/02 Rady Gminy Wyszki z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta, zmieniona uchwałą Nr VII/67/03 z dnia 28 czerwca 2003 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta i uchwałą Nr XIV/161/04 z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2004 r.


  Data wprowadzenia: 2004-09-17 1337
  Data upublicznienia: 2004-09-17
  Art. czytany: 3414 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<