A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zakup oleju napędowego na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy w Wyszkach
» Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
» Analiza stanu gosp. odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszki za 2023 r
» Obw. o zgromadzeniu materiałów dowodowych w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzekę Pulszankę
» zawiadomienie o ustaleniu terminu załatwienia sprawy - Kowale i Łubice
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2016 rok
 • UCHWAŁA NR XIV/182/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego

  UCHWAŁA NR XIV/182/16
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 29 grudnia 2016 r.
  w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) uchwala się, co następuje:
  § 1. Zaciągnąć kredyt konsolidacyjny w wysokości 6.219.557,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych) z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.
  § 2. Kredytem konsolidacyjnym spłacone zostaną zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w następujących bankach:
  1) Bank Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku - kwota 2.395.013,00 zł,
  2) Bank Spółdzielczy w Brańsku - kwota 2.474.544,00 zł,
  3) GETIN NOBLE Bank S.A. w Warszawie - kwota 1.350.000,00 zł.
  § 3. 1. Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w §1 będą wpływy z dochodów własnych.
  2. Całkowita spłata kredytu nastąpi w latach 2017-2037
  3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  § 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy kredytowej z bankiem wyłonionym w postępowaniu przetargowym na udzielenie kredytu.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2017-01-18 1351
  Data upublicznienia: 2017-01-18
  Art. czytany: 2357 razy

  » ZAŁĄCZNIK - rozmiar: 175873 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2017-01-18
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Niewiński
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<