A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zakup oleju napędowego na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy w Wyszkach
» Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
» Analiza stanu gosp. odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszki za 2023 r
» Obw. o zgromadzeniu materiałów dowodowych w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzekę Pulszankę
» zawiadomienie o ustaleniu terminu załatwienia sprawy - Kowale i Łubice
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2016 rok
 • UCHWAŁA NR XIV/187/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2017 rok

  UCHWAŁA NR XIV/187/16
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 29 grudnia 2016 r.
  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2017 rok

  Na podstawie art. 18 ust.1, w związku z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz § 69 Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 4269) uchwala się, co następuje:
  § 1. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2017 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Załącznik do uchwały Nr XIV/187/16
  Rady Gminy Wyszki
  z dnia 29 grudnia 2016 r.

  PLAN PRACY KOMISJI KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2017 ROK

  I. KWARTAŁ
  1. Informacja na temat udzielonych w 2016 r. stypendiów dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
  2. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
  3. Zapoznanie się z działalnością i warunkami lokalowymi Gminnego Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Wyszkach.
  II. KWARTAŁ
  1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy w 2016 roku.
  2. Informacja na temat udzielonych w 2016 r. świadczeń z opieki społecznej.
  3. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
  III. KWARTAŁ
  1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze.
  2. Zapoznanie się z warunkami lokalowymi szkół prowadzonych przez Gminę Wyszki.
  3. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
  IV. KWARTAŁ
  1. Prace związane z przygotowaniem projektu budżetu Gminy na 2018 rok.
  2. Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2018 rok.
  3. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.


  Data wprowadzenia: 2017-01-18 1401
  Data upublicznienia: 2017-01-18
  Art. czytany: 2596 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2017-01-18
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<