A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Sesje rady i protokoły z sesji
 • Protokół Nr XV/04

  z sesji Rady Gminy, która odbyła się dnia 27 maja 2004 r.

  Protokół Nr XV/04
  z sesji Rady Gminy, która odbyła się dnia 27 maja 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wyszkach o godz. 10:00  W sesji uczestniczyli radni (lista obecności stanowi załącznik do protokołu)

  Ponadto w sesji udział wzięli:

  1/ Wójt – Ryszard Perkowski
  2/ Sekretarz Gminy – Tadeusz Wielanowski
  3/ Skarbnik Gminy – Stanisława Ryczkowska
  4/ sołtysi wsi
  5/ zaproszeni goście

  Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Edward Zenon Konopka, który powitał wszystkich obecnych na sesji: radnych, sołtysów, a także przybyłych gości.

  Przewodniczący poinformował, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych, więc stwierdził, że obrady są prawomocne.
  Następnie Przewodniczący zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad. Wniosków i uwag nie było. Poddano pod głosowanie proponowany porządek obrad. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych – wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem porządku.

  Radni przyjęli następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z pracy Wójta.
  5. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
  6. Określenie sieci prowadzonych przez Gminę Wyszki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia instytucji.
  8. Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie przeprowadzania przeglądów w ramach ochrony przeciwpożarowej na obszarze gminy.
  9. Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  10. Uczczenie 14 rocznicy powstania samorządu terytorialnego.
  11. Zamknięcie obrad.


  Ad. 3
  Przewodniczący poinformował, że protokół z XIV sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w pokoju Nr 13 Urzędu Gminy w terminie określonym w statucie. Przystąpiono do głosowania. Protokół z XIV sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.

  Ad. 4
  Wójt Gminy Ryszard Perkowski złożył sprawozdanie ze swojej pracy w okresie między sesjami. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
  Ponadto Wójt poinformował,że:
  - została podpisana umowa na remont świetlicy w Zespole Szkół w Wyszkach;
  - wpłynęła promesa na drogę Gawiny – Topczewo – Górskie, w związku z czym niedługo rozpoczną się prace,
  - gdy zakończą się prace przy Zespole Szkół w Wyszkach – przy hali sportowej, wówczas zajmiemy się ściekami na terenie gminy oraz drogami.
  Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do Wójta. Sołtys z Topczewa – Pan Aleksander Maksimiuk oznajmił, że w Topczewie na ul. Mazowieckiej jest pęknięty asfalt i niezabezpieczone pobocze. Należałoby się coś z tym zrobić.

  Ad. 5
  Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 osoba. Uchwała została przyjęta
  Ad.6
  Projekt uchwały w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Wyszki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych został odczytany i poddany pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie .

  Przewodniczący Rady Gminy o godz. 1030 ogłosił 5- cio minutową przerwę.

  Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i przystąpiono do realizacji kolejnego punktu obrad. Nieobecny był jeden z radnych - Krzysztof Łochnicki.
  Ad. 7
  Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
  Uchwała została przyjęta.

  Ad.8
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzania przeglądów w ramach ochrony przeciwpożarowej na obszarze gminy został odczytany i poddany pod głosowanie. Za przyjęciem opowiedziało się 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała została przyjęta.

  O godz. 1045 przybył radny Krzysztof Łochnicki.

  Ad. 9
  W punkcie interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski, radny Łuczaj Roman zapytał co będzie z placem po GS, który zwrócił Sadowski Baltazar. Wójt wyjaśnił, że plac został zgłoszony do wyceny jako dwie oddzielne działki. Radny zapytał, czy nie można byłoby zrobić parkingu. Wójt oznajmił, że to radni zdecydują co z tą działką zrobić, gdyż bez zgody radnych gmina nie może sprzedać działek.
  W związku z uczczeniem 14 rocznicy powstania samorządu terytorialnego Przewodniczący ogłosił przerwę do niedzieli (30 maja 2004r. ) . Oznajmił, że wszyscy spotykają się o godz. 900 na mszy świętej w Kościele w Wyszkach.

  Dnia 30 maja 2004 r. w niedzielę o godz. 900 w kościele św. Andrzeja w Wyszkach odbyła się msza w intencji samorządowców
  Po mszy świętej wszyscy udali się na salę konferencyjną Urzędu Gminy w Wyszkach.
  Przewodniczący Rady Edward Zenon Konopka o godz. 1020 wznowił obrady XV sesji Rady Gminy.
  Na początku głos zabrał Wójt Ryszard Perkowski, który serdecznie przywitał radnych, sołtysów, pracowników oraz gości: Panią Bożenę Grotowicz – Dyrektor SP ZOZ w Bielsku Podlaskim, Pana Władysława Jagiełło – Przewodniczącego Rady Powiatu z Bielska Podlaskiego.
  Wójt pokrótce przedstawił historię powstania samorządu terytorialnego.
  Następnie z krótkim przemówieniem wystąpił Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Władysław Jagiełło.
  Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu Panią Bożenę Grotowicz – Dyrektor SP ZOZ w Bielsku Podlaskim, która podziękowania za pamięć o szpitalu i zaproszenie na uroczystość. Po czym przedstawiła sytuację finansową szpitala w Bielsku Podlaskim.

  Wskutek wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XV sesję Rady Gminy o godz. 11:10.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Edward Zenon Konopka


  Protokolant
  Agnieszka Piotrowska


  Data wprowadzenia: 2004-11-08 1447
  Data upublicznienia: 2004-11-08
  Art. czytany: 3538 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<