A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Konsultacje
 • Konsultacje społeczne dotyczącye projektu uchwały w sprawie utworzenia Sołectwa Ignatki i nadania mu Statutu oraz wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Topczewo

  UCHWAŁA NR XXIV/315/18
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 31 lipca 2018 r.
  w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie utworzenia Sołectwa Ignatki i nadania mu Statutu oraz wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Topczewo

  Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, w związku z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000 i 1349) uchwala się, co następuje:
  § 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie utworzenia Sołectwa Ignatki i nadania mu Statutu oraz wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Topczewo.
  § 2. Celem konsultacji jest możliwość wyrażenia opinii przez:
  1) mieszkańców wsi Ignatki dotyczących projektu Statutu Sołectwa Ignatki;
  2) mieszkańców wsi Topczewo dotyczących proponowanych zmian w Statucie Sołectwa Topczewo.
  § 3. 1. Projekt uchwały, o której mowa w § 1 udostępnia się do wglądu uczestnikom konsultacji w sekretariacie Urzędu Gminy Wyszki oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wyszki.
  2. Uczestnicy konsultacji wyrażają w formie pisemnej swoje opinie i zgłaszają wnioski do proponowanych zapisów w statutach, o których mowa § 2.
  3. Opinie i wnioski można składać do sekretariatu Urzędu Gminy Wyszki w terminie do 10 września 2018 r. w godzinach pracy Urzędu bądź przesłać pocztą.
  4. Wnioski i opinie, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie, o którym mowa w ust. 3 mogą pozostać nierozpatrzone.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2018-08-06 1415
  Data upublicznienia: 2018-08-06
  Art. czytany: 2204 razy

  » Projekt uchwały - rozmiar: 261521 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<