A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Konsultacje
 • Konsultacje społeczne w celu zaopiniowania projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Wyszki

  UCHWAŁA NR XXV/321/18
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 27 września 2018 r.
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zaopiniowania projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Wyszki

  Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, w związku z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:
  § 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektów:
  1) Statutu Sołectwa Bagińskie;
  2) Statutu Sołectwa Budlewo;
  3) Statutu Sołectwa Bujnowo;
  4) Statutu Sołectwa Falki;
  5) Statutu Sołectwa Filipy;
  6) Statutu Sołectwa Gawiny;
  7) Statutu Sołectwa Godzieby;
  8) Statutu Sołectwa Górskie;
  9) Statutu Sołectwa Kalinówka;
  10) Statutu Sołectwa Koćmiery;
  11) Statutu Sołectwa Kowale - Łubice;
  12) Statutu Sołectwa Kożuszki;
  13) Statutu Sołectwa Łapcie;
  14) Statutu Sołectwa Łuczaje;
  15) Statutu Sołectwa Malesze;
  16) Statutu Sołectwa Mieszuki;
  17) Statutu Sołectwa Mierzwin Duży;
  18) Statutu Sołectwa Mierzwin Mały;
  19) Statutu Sołectwa Moskwin;
  20) Statutu Sołectwa Mulawicze;
  21) Statutu Sołectwa Niewino Borowe;
  22) Statutu Sołectwa Niewino Kamieńskie;
  23) Statutu Sołectwa Niewino Leśne;
  24) Statutu Sołectwa Niewino Popławskie;
  25) Statutu Sołectwa Niewino Stare;
  26) Statutu Sołectwa Olszanica;
  27) Statutu Sołectwa Osówka;
  28) Statutu Sołectwa Pulsze;
  29) Statutu Sołectwa Samułki Duże;
  30) Statutu Sołectwa Samułki Małe;
  31) Statutu Sołectwa Sasiny;
  32) Statutu Sołectwa Sieśki;
  33) Statutu Sołectwa Stacewicze;
  34) Statutu Sołectwa Strabla - Łyse;
  35) Statutu Sołectwa Szczepany;
  36) Statutu Sołectwa Szpaki;
  37) Statutu Sołectwa Topczewo;
  38) Statutu Sołectwa Tworki;
  39) Statutu Sołectwa Warpechy Nowe;
  40) Statutu Sołectwa Warpechy Stare;
  41) Statutu Sołectwa Wodźki;
  42) Statutu Sołectwa Wólka Pietkowska;
  43) Statutu Sołectwa Wólka Zaleska;
  44) Statutu Sołectwa Wypychy;
  45) Statutu Sołectwa Wyszki;
  46) Statutu Sołectwa Zakrzewo;
  47) Statutu Sołectwa Zalesie.
  § 2. Celem konsultacji jest możliwość wyrażenia opinii przez mieszkańców na temat zapisów w projektach statutów sołectw.
  § 3. 1. Projekty statutów, o których mowa w § 1 udostępnia się do wglądu uczestnikom konsultacji w sekretariacie Urzędu Gminy Wyszki oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wyszki.
  2. Uczestnicy konsultacji wyrażają w formie pisemnej swoje opinie i zgłaszają wnioski do proponowanych zapisów w statutach, o których mowa § 1.
  3. Opinie i wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wyszki w terminie do 25 października 2018 r. w godzinach pracy Urzędu lub w tym samym terminie przesłać je pocztą.
  4. Wnioski i opinie, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie, o którym mowa w ust. 3 mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski  Data wprowadzenia: 2018-10-05 1418
  Data upublicznienia: 2018-10-05
  Art. czytany: 2183 razy

  » Projekt uchwały - rozmiar: 29183 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<