A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2020 rok
 • UCHWAŁA NR XII/166/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G, dotyczącej podjęcia uchwały w ...

  UCHWAŁA NR XII/166/20
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 10 czerwca 2020 r.
  w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G, dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 7 ust. 1, w zw. z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870) uchwala się, co następuje:
  § 1. Petycję Koalicji Polska Wolna od 5G z 23 marca 2020 r., dotyczącą podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem, pozostawia się bez rozpatrzenia, z przyczyn zawartych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
  Zofia Lucyna Oksiuta


  Załącznik do uchwały Nr XII/166/20
  Rady Gminy Wyszki
  z dnia 10 czerwca 2020 r.


  Do Rady Gminy Wyszki wpłynęła petycja Koalicji Polska Wolna od 5G z 23 marca 2020 r. dotycząca podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem.
  W myśl art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2019 r. poz. 870) petycja powinna zawierać:
  1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  3) oznaczenie adresata petycji;
  4) wskazanie przedmiotu petycji.
  Analiza ww. petycji wskazuje, że nie spełnia ona wymogów określonych w art. 4 przedmiotowej ustawy,
  tj. nie wskazano miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję.
  Jak stanowi art. 7 ust. 1 ww. ustawy „jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2, pozostawia się ją bez rozpatrzenia”.
  Mając na uwadze fakt, że petycja Koalicji Polska Wolna od 5G z dnia 23 marca 2020 r., dotycząca podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem, nie wskazuje miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu ją wnoszącego, petycja ta powinna pozostać bez rozpatrzenia.


  Data wprowadzenia: 2022-01-14 1253
  Data upublicznienia: 2022-01-14
  Art. czytany: 507 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<