A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2020 rok
 • UCHWAŁA NR XIV/182/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskie...

  UCHWAŁA NR XIV/182/20
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 22 października 2020 r.
  w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378) uchwala się co następuje:
  § 1. Wyraża się wolę realizacji projektu partnerskiego pn.:„Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, konkurs RPPD. 08.01.00-IZ.00-20-001/20.
  § 2. Projekt, o którym mowa w § 1 realizowany będzie wspólnie ze Związkiem Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz innymi gminami z terenu województwa podlaskiego uczestniczącymi w Projekcie..
  2. Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego będzie w Programie Liderem.
  3. Zadania i obowiązki Lidera i poszczególnych Partnerów zostaną określone w umowie Partnerstwa.
  § 3. Upoważnia się Wójta do wniesienia wkładu własnego na realizację Projektu oraz do zawarcia Umowy Partnerstwa w ramach konkursu: RPPD. 08.01.00-IZ.00-20-001/20.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady
  Zofia Lucyna Oksiuta  Data wprowadzenia: 2022-01-14 1317
  Data upublicznienia: 2022-01-14
  Art. czytany: 539 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<