A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2020 rok
 • UCHWAŁA NR XV/206/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2021 rok

  UCHWAŁA NR XV/206/20
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 10 grudnia 2020 r.
  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2021 rok

  Na podstawie art. 18 ust.1, w związku z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz § 69 Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 4006) uchwala się, co następuje:
  § 1. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2021 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
  Zofia Lucyna Oksiuta

  Załącznik do uchwały Nr XV/206/20
  Rady Gminy Wyszki
  z dnia 10 grudnia 2020 r.
  PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI
  NA 2020 ROK
  I. KWARTAŁ
  1. Informacja na temat komunalnej gospodarki mieszkaniowej prowadzonej przez Gminę.
  2. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
  II. KWARTAŁ
  1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy w 2020 r.
  2. Zapoznanie się ze stanem mienia gminnego i sposobem gospodarowania nim.
  3. Ocena stanu technicznego dróg gminnych oraz rowów i przepustów przydrożnych.
  4. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
  III. KWARTAŁ
  1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze.
  2. Omówienie stanu realizacji inwestycji w 2020 r.
  3. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
  IV. KWARTAŁ
  1. Informacja na temat kierunków działań inwestycyjnych w roku 2021.
  2. Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2021 rok.
  3. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.


  Data wprowadzenia: 2022-01-14 1352
  Data upublicznienia: 2022-01-14
  Art. czytany: 519 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<