A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2020 rok
 • UCHWAŁA NR XVI/213/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uznania petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie szczepień na chorobę COVID-19 wywołaną przez wirus SARS-C...

  UCHWAŁA NR XVI/213/20
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 30 grudnia 2020 r.
  w sprawie uznania petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie szczepień na chorobę COVID-19 wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 za niezasługującą na uwzględnienie

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:
  § 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 10 grudnia 2020 r. petycja dotycząca podjęcia uchwały w sprawie szczepień na chorobę COVID-19, wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 i zobowiązania Rządu RP do uzyskania pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych, nie zasługuje na uwzględnienie.
  § 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.
  § 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
  Zofia Lucyna Oksiuta

  Załącznik do uchwały Nr XVI/213/20
  Rady Gminy Wyszki
  z dnia 30 grudnia 2020 r.
  Do Rady Gminy Wyszki wpłynęła petycja Pana Piotra Rakowskiego z 10 grudnia 2020 r. dotycząca podjęcia uchwały w sprawie szczepień na chorobę COVID-19, wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 i zobowiązania Rządu RP do uzyskania pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Składający w treści petycji wezwał do pilnego przyjęcia uchwały o treści wskazanej w petycji.
  Analizując treść proponowanych zapisów stwierdzić należy, że nie mają one cech aktu prawnego, jakim jest uchwała, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 'Zasad techniki prawodawczej' (Dz. U. z 2016 r. poz. 283), przez co niemożliwym staje się podjęcie uchwały o treści wskazanej w petycji.
  Ponadto zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 7 Konstytucji RP każde działanie władzy publicznej (do której zalicza się także organy samorządu terytorialnego) musi opierać się na podstawie prawnej i być podejmowane w granicach prawa. Podjęcie przez Radę Gminy Wyszki uchwały w sprawie szczepień na chorobę COVID-19, wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 i zobowiązania Rządu RP do uzyskania pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych musiałoby być podjęte na określonej podstawie prawnej i mieścić się w jej granicach. Żaden z przepisów wskazanych w przedstawionym projekcie nie stanowi podstawy do zobowiązania Rządu RP do podjęcia odpowiednich działań.
  Wobec powyższego po uprzednim rozpoznaniu skargi Przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Wyszki postanowiła uznać wniesioną petycję za niezasługującą na uwzględnienie.


  Data wprowadzenia: 2022-01-14 1403
  Data upublicznienia: 2022-01-14
  Art. czytany: 680 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<