A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
» Obw. o zgromadzeniu akt sprawy dot. budowy kanalizacji technologicznej SUW w Strabli
» Ogłoszenie II konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku
» Obwieszczenie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa drogi Samułki Duże.
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2022 rok
 • CHWAŁA NR XXIV/301/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na w

  UCHWAŁA NR XXIV/301/22
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 22 lutego 2022 r.
  w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu

  Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 5 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290) uchwala się, co następuje:
  § 1. Przyjmuje się zasady prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu, zwane 'Regulaminem miejsca prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników'.
  § 2. Właścicielem miejsca prowadzenia handlu jest Gmina Wyszki.
  § 3. 1. Targowisko jest dostępne dla rolników i ich domowników, czynne w piątki i soboty od godziny 6.00 do godziny 14.00.
  2. Przedmiotem handlu mogą być jedynie produkty i wyroby określone w art. 4 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290).
  § 4. 1. Miejsce prowadzenia handlu jest oznaczone tablicą informacyjną o treści 'Miejsce prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników'.
  2. Handel może odbywać się:
  1) z ręki, kosza lub rozstawionych stoisk handlowych w obrębie wyznaczonego miejsca;
  2) z pojazdów na pozostałej części wyznaczonego miejsca.
  § 5. Po zakończonym handlu, osoby prowadzące handel zobowiązane są do przywrócenia zajętego przez siebie miejsca do stanu sprzed rozpoczęcia handlu.
  § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady
  Zofia Lucyna Oksiuta  Data wprowadzenia: 2022-03-30 1426
  Data upublicznienia: 2022-03-30
  Art. czytany: 584 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<