A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
» Obw. o zgromadzeniu akt sprawy dot. budowy kanalizacji technologicznej SUW w Strabli
» Ogłoszenie II konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku
» Obwieszczenie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa drogi Samułki Duże.
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2022 rok
 • UCHWAŁA NR XXV/311/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie członkostwa Gminy Wyszki w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi (Lokalnej

  UCHWAŁA NR XXV/311/22
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 29 marca 2022 r.
  w sprawie członkostwa Gminy Wyszki w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi (Lokalnej Grupie Działania)

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz w związku z art.4 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności lokalnej (Dz.U. z 2019 r. poz.1167 i z 2022 r. poz. 88) uchwala się, co następuje:
  § 1. Gmina Wyszki wyraża wolę kontynuowania członkostwa w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi (Lokalna Grupa Działania). Jednocześnie Gmina Wyszki deklaruje wolę aktywnego uczestniczenia w działaniach Stowarzyszenia dotyczących tworzenia i realizowania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2021-2027.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
  Zofia Lucyna Oksiuta  Uzasadnienie

  W związku z kolejnym okresem programowania na lata 2021-2027 oraz możliwością aplikowana o unijne środki finansowe dotyczące rozwoju obszarów wiejskich, zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Gminy Wyszki uchwały deklarującej kontynuowanie członkostwa w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi oraz włączenia się w proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.


  Data wprowadzenia: 2022-04-19 1416
  Data upublicznienia: 2022-04-19
  Art. czytany: 469 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<