A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Budowa instalacji fotowoltaicznych we wsi Sasiny
» UCHWAŁA NR XXXII/368/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2023 rok
» UCHWAŁA NR XXXII/367/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2023 rok
» UCHWAŁA NR XXXII/366/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2023 rok
» UCHWAŁA NR XXXII/365/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2022 rok
 • UCHWAŁA NR XXVI/317/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu

  UCHWAŁA NR XXVI/317/22
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 8 kwietnia 2022 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu

  Na podstawie art. 10 ust. 2 i 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
  § 1. W § 1 uchwały Nr XXV/312/22 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu wprowadza się następujące zmiany:
  1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
  „3) w kwocie 40 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy (II Etap) odcinek Kowale - Filipy.”;
  2) po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
  „4) w kwocie 3 817 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1582B w Wyszkach w rejonie Szkoły Podstawowej - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi (wypłata odszkodowania).”.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady
  Zofia Lucyna Oksiuta  Data wprowadzenia: 2022-04-19 1452
  Data upublicznienia: 2022-04-19
  Art. czytany: 423 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2022-04-19
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<