A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
» Obw. o zgromadzeniu akt sprawy dot. budowy kanalizacji technologicznej SUW w Strabli
» Ogłoszenie II konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku
» Obwieszczenie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa drogi Samułki Duże.
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2022 rok
 • UCHWAŁA NR XXVII/321/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Wyszki

  UCHWAŁA NR XXVII/321/22
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 30 czerwca 2022 r.
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Wyszki

  Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Wyszki, zamieszkałymi w sołectwach: Bagińskie, Budlewo, Bujnowo, Falki - Zdrojki, Filipy, Gawiny, Godzieby, Górskie, Ignatki, Kalinówka, Koćmiery, Kowale - Łubice, Kożuszki, Łapcie, Łuczaje, Malesze, Mieszuki, Mierzwin Duży, Mierzwin Mały, Moskwin - Ostrówek, Mulawicze, Niewino Borowe, Niewino Kamieńskie, Niewino Leśne, Niewino Popławskie, Niewino Stare, Olszanica, Osówka, Pulsze, Samułki Duże, Samułki Małe, Sasiny, Sieśki - Wodźki, Stacewicze, Strabla - Łyse, Szczepany, Szpaki, Topczewo, Tworki, Warpechy Nowe, Warpechy Stare, Wólka Pietkowska, Wólka Zaleska, Wypychy, Wyszki, Zakrzewo i Zalesie w celu zasięgnięcia opinii w sprawie projektów zmian w statutach sołectw.
  2. W konsultacjach mogą brać udział osoby stale zamieszkałe na terenie danego sołectwa.
  3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie do 30 września 2022 roku.
  § 2. Projekty zmian statutów sołectw udostępnione będą do publicznego wglądu w okresie konsultacji:
  1) w sekretariacie Urzędu Gminy Wyszki - pokój nr 8,
  2) na stronie internetowej Gminy Wyszki: http://www.wyszki.pl,
  3) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wyszki: http://www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl.
  § 3. Konsultacje polegać będą na kierowaniu do Urzędu Gminy Wyszki pisemnych opinii i uwag mieszkańców sołectw do projektów zmian statutów sołectw.
  § 4. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów gminy.
  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady
  Zofia Lucyna Oksiuta


  Data wprowadzenia: 2022-09-08 0951
  Data upublicznienia: 2022-09-08
  Art. czytany: 363 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<