A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
» Obw. o zgromadzeniu akt sprawy dot. budowy kanalizacji technologicznej SUW w Strabli
» Ogłoszenie II konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku
» Obwieszczenie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa drogi Samułki Duże.
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2022 rok
 • UCHWAŁA NR XXIX/336/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

  UCHWAŁA NR XXIX/336/22
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 26 września 2022 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U z 1990 r. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
  § 1. W § 1 uchwały Nr XXVI/310/14 Rady Gminy Wyszki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, zmienionej uchwałą Nr III/13/14 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, uchwałą Nr XVIII/232/17 Rady Gminy Wyszki z dnia 20 września 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i uchwałą Nr XXI/263/21 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 października 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej pkt 4 otrzymuje brzmienie:
  „4) Leszek Jaroszuk - Członek,”.
  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
  Zofia Lucyna Oksiuta
  Data wprowadzenia: 2022-10-28 1435
  Data upublicznienia: 2022-10-28
  Art. czytany: 819 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<