A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
» Obw. o zgromadzeniu akt sprawy dot. budowy kanalizacji technologicznej SUW w Strabli
» Ogłoszenie II konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku
» Obwieszczenie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa drogi Samułki Duże.
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2022 rok
 • UCHWAŁA NR XXX/340/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty

  UCHWAŁA NR XXX/340/22
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 27 października 2022 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 37 ust. 3 pkt 1 i art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 i z 2022 r. poz. 1846) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości lokalowej (kotłownia) znajdującej się w piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Nowej 3 w Wyszkach wraz z udziałem 4515/96313 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu dwóch działek nr 85/34 i nr 85/35, na których ten budynek jest zbudowany, stanowiącej własność Gminy Wyszki.
  2. Nieruchomość zostanie zbyta w drodze bezprzetargowej na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Wyszkach ul. Nowa 3 z przeznaczeniem na realizację urządzeń infrastruktury technicznej – kotłownia dla wspólnoty.
  § 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Wyszki do udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości opisanej w § 1, jeżeli będzie ona sprzedawana na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Wyszkach ul. Nowa 3 z przeznaczeniem na realizację urządzeń infrastruktury technicznej – kotłownia dla wspólnoty.
  2. Udzielona bonifikata nie może przekroczyć kwoty 2 700 zł.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady
  Zofia Lucyna Oksiuta
  Data wprowadzenia: 2022-10-28 1443
  Data upublicznienia: 2022-10-28
  Art. czytany: 300 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<