A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
» Obw. o zgromadzeniu akt sprawy dot. budowy kanalizacji technologicznej SUW w Strabli
» Ogłoszenie II konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku
» Obwieszczenie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa drogi Samułki Duże.
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2022 rok
 • UCHWAŁA NR XXXI/350/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za l kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej w Gminie Wyszki przy ustalaniu zwrotu

  UCHWAŁA NR XXXI/350/22
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 29 listopada 2022 r.
  w sprawie określenia stawki za l kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej w Gminie Wyszki przy ustalaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje:
  § 1. Do zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców w Gminie Wyszki stosuje się stawkę za l kilometr przebiegu pojazdu w wysokości:
  1) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł,
  2) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,038 zł.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/320/22 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Wyszki na rok szkolny 2022/2023 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 3106).
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Wiceprzewodniczący Rady
  Paweł Dziemian  Data wprowadzenia: 2022-12-14 1423
  Data upublicznienia: 2022-12-14
  Art. czytany: 221 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<