A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
» Obw. o zgromadzeniu akt sprawy dot. budowy kanalizacji technologicznej SUW w Strabli
» Ogłoszenie II konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku
» Obwieszczenie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa drogi Samułki Duże.
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2022 rok
 • UCHWAŁA NR XXXII/364/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok

  UCHWAŁA NR XXXII/364/22
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 29 grudnia 2022 r.
  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok

  Na podstawie art. 18 ust.1, w związku z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz § 69 i § 87 ust. 1 Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 3518) uchwala się, co następuje:
  § 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wyszki na 2023 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
  Zofia Lucyna Oksiuta


  Załącznik do uchwały Nr XXXII/364/22
  Rady Gminy Wyszki
  z dnia 29 grudnia 2022 r.

  PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2023 ROK
  I. PÓŁROCZE
  1. Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy przez Wójta w 2022 r.
  2. Kontrola pracy Wójta i funkcjonowania Urzędu Gminy Wyszki.
  3. Kontrola realizacji zadań Gminy związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
  4. Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy za 2022 r. i wystąpienie z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Wójtowi z tego tytułu.
  5. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
  II. PÓŁROCZE
  1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2023 r.
  2. Kontrola funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie.
  3. Kontrola realizacji inwestycji wykonanych przez Gminę.
  4. Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2024 rok.
  5. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.


  Data wprowadzenia: 2023-01-30 1443
  Data upublicznienia: 2023-01-30
  Art. czytany: 360 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<