A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Konsultacje
 • Konsultacje społeczne dotyczące zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Wyszki

  UCHWAŁA NR XXXV/392/23
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 13 czerwca 2023 r.
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Wyszki

  Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Wyszki, zamieszkałymi w sołectwach: Bagińskie, Budlewo, Bujnowo, Falki - Zdrojki, Filipy, Gawiny, Godzieby, Górskie, Ignatki, Kalinówka, Koćmiery, Kowale - Łubice, Kożuszki, Łapcie, Malesze, Mieszuki, Mierzwin Duży, Mierzwin Mały, Moskwin - Ostrówek, Mulawicze, Niewino Borowe, Niewino Kamieńskie, Niewino Leśne, Niewino Popławskie, Niewino Stare, Olszanica, Osówka, Pulsze, Samułki Duże, Samułki Małe, Sasiny, Sieśki - Wodźki, Stacewicze, Strabla - Łyse, Szczepany, Szpaki, Topczewo, Tworki, Warpechy Nowe, Warpechy Stare, Wólka Pietkowska, Wólka Zaleska, Wypychy, Wyszki, Zakrzewo i Zalesie w celu zasięgnięcia opinii w sprawie projektów zmian w statutach sołectw.
  2. W konsultacjach mogą brać udział osoby stale zamieszkałe na terenie danego sołectwa.
  3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie do 31 sierpnia 2023 roku.
  § 2. Projekty zmian statutów sołectw udostępnione będą do publicznego wglądu w okresie konsultacji:
  1) w sekretariacie Urzędu Gminy Wyszki - pokój nr 8,
  2) na stronie internetowej Gminy Wyszki: http://www.wyszki.pl,
  3) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wyszki: http://www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl.
  § 3. Konsultacje polegać będą na kierowaniu do Urzędu Gminy Wyszki pisemnych opinii i uwag mieszkańców sołectw do projektów zmian statutów sołectw.
  § 4. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów gminy.
  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


  Data wprowadzenia: 2023-06-20 1501
  Data upublicznienia: 2023-06-20
  Art. czytany: 307 razy

  » Projekt uchwały - rozmiar: 17461 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<