A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zakup oleju napędowego na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy w Wyszkach
» Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
» Analiza stanu gosp. odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszki za 2023 r
» Obw. o zgromadzeniu materiałów dowodowych w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzekę Pulszankę
» zawiadomienie o ustaleniu terminu załatwienia sprawy - Kowale i Łubice
 • Referaty
 • Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
 • Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach

  Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej Wyszki o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz magazynami energii – etap 1
  Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 977), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 t.j.), w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), Wójt Gminy Wyszki informuje, że została wydana decyzja znak: IGK.6730.30.2023.AM o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej budowie farmy fotowoltaicznej Wyszki o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz magazynami energii – etap 1 na terenie działek o nr geod.: 114/1, 114/4, 114/5, 115/1, 115/2, 116/1, 138/1, 130/1, 472 i 112 obręb – 0034 PULSZE, GMINA WYSZKI


  Data wprowadzenia: 2023-11-24 0945
  Data upublicznienia: 2023-11-24
  Art. czytany: 118 razy

  » analiza do decyzji o warunkach zabudowy - rozmiar: 2419435 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » decyzja o warunkach zabudowy - farma totowoltaiczna Pulsze - rozmiar: 3090309 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Martyna Kalinowska
  Rejestr zmian:
  2023-11-24
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Martyna Kalinowska
  2. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Martyna Kalinowska
  3. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Martyna Kalinowska
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<