A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Petycja dotycząca inicjowania działań zmierzających do zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii automatyzacji w procesach administracyjnych
» Petycja w sprawie akcji wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
» Postanowienie Komisarzw Wyborczego o powołaniu OKW
» Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 20 maja 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 3
» Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
 • Referaty
 • Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
 • Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach

  Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na „BUDOWIE FARMY FOTOWOLTAICZNEJ WYSZKI O MOCY DO 30 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ MAGAZYNAMI ENERGII – ETAP II”
  Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 t.j.), w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), Wójt Gminy Wyszki informuje, że została wydana decyzja znak: IGK.6730.4.2024.AM o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej „BUDOWIE FARMY FOTOWOLTAICZNEJ WYSZKI O MOCY DO 30 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ MAGAZYNAMI ENERGII – ETAP II” na terenie działek o nr geod.: 196, 197, 198, cz. dz. 194/1 położonych w obrębie gruntów – 0019 MALESZE oraz dz. o nr geod.: 158, 454, 455 położonych w obrębie gruntów – 0041 SZPAKI, GMINA WYSZKI.


  Data wprowadzenia: 2024-04-09 1212
  Data upublicznienia: 2024-04-09
  Art. czytany: 68 razy

  » analiza do decyzji o warunkach zabudowy - Malesze, Szpaki - rozmiar: 2817308 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » decyzja o warunkach zabudowy - Malesze, Szpaki - rozmiar: 3574151 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Martyna Kalinowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<