A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt (decyzja środowiskowa) dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie z rozbudową drogi gminnej Nr 107524B w m. Samułki Duże.
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt (decyzja środowiskowa) dla przedsięwzięcia budowia budynku obory wolnostanowiskowej w obrębie wsi Bujnowo
» Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1575B Stołowacz -Mulawicze wraz z przebudową mostu.
» Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych
» Budżet gminy na 2024 r.
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia i inne akty prawne
 • Zarządzenia Wójta - 2005 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 140/05 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 18 lutego 2005 r. sprawie ustalenia stawek opłat i trybu ich pobierania za korzystanie z hali sportowej przy Zespole Szkół

  ZARZĄDZENIE NR 140/05
  WÓJTA GMINY WYSZKI
  z dnia 18 lutego 2005 r.
  w sprawie ustalenia stawek opłat i trybu ich pobierania za korzystanie z hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach.


  Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz § 4 Regulaminu korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 113, poz. 2123) zarządzam, co następuje:
  § 1. Ustala się stawki opłat za korzystanie z sali gimnastycznej zorganizowanym grupom osób w wysokości:
  1) 20 zł za dwie godziny zajęć,
  2) 5 zł za każdą nastepną rozpoczętą godzinę.
  § 2. Opłat, o których mowa w § 1 nie pobiera się od zorganizowanych grup złożonych
  z uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wyszki.
  § 3. Dyrektor Zespołu w uzgodnieniu w Wójtem może wyrazić zgodę na nieodpłatne udostępnienie hali zorganizowanej grupie składajacej się z dzieci i młodzieży innej, niż wymieniona w § 2.
  § 4. 1. Opłaty przyjmowane są przez osobę dyżurującą w hali przed rozpoczeciem zajęć.
  2. Dyrektor Zespołu może wyrazić zgodę na inny sposób dokonania wpłaty.
  § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005 r.


  Data wprowadzenia: 2005-08-24 1428
  Data upublicznienia: 2005-08-24
  Art. czytany: 3221 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2005-08-24
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Andrzej Niewiński
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<