A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia i inne akty prawne
 • Zarządzenia Wójta - 2005 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 141/05 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mulawiczach

  ZARZĄDZENIE NR 141/05
  WÓJTA GMINY WYSZKI
  z dnia 23 lutego 2005 r.
  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mulawiczach.


  Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) i art. 36 a ust. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781) zarządzam, co następuje:
  § 1. Z dniem 1 marca 2005 r. powierzam Pani Marii Siemieniuk pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mulawiczach na okres do wyłonienia Dyrektora w drodze konkursu, nie dłużej jednak niż do31 sierpnia 2005 r.
  § 2. Jeden egzemplarz zarządzenia przekazuje się Pani Marii Siemieniuk.
  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2005-08-24 1431
  Data upublicznienia: 2005-08-24
  Art. czytany: 3035 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<