A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia i inne akty prawne
 • Zarządzenia Wójta - 2005 rok
 • ZARZĄDZENIE Nr 142/05 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości

  ZARZĄDZENIE Nr 142/05
  WÓJTA GMINY WYSZKI
  z dnia 23 lutego 2005 roku
  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości


  Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 161, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r.Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782) oraz w wykonaniu uchwały Nr VIII/69/03 Rady Gminy Wyszki z dnia 12 sierpnia 2003 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 88, poz.1711) zarządzam, co następuje:

  § 1


  1. Przeznaczam do sprzedaży zabudowaną nieruchomość oznaczoną Nr 98/19 o pow. 0,23 ha zabudowaną budynkiem Ośrodka Zdrowia oraz budynkiem gospodarczym. z trybie przetargu ustnego ograniczonego do osób i podmiotów prowadzących Zakłady Opieki Zdrowotnej.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące zbywanej nieruchomości zawiera wykaz stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

  § 2


  Zasady zbycia nieruchomości określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  § 3


  Zbywana nieruchomość jest obciążona umową najmu na lokal użytkowy na okres 3 lat oraz umowami najmu na dwa lokale mieszkalne na czas nieoznaczony.

  § 4


  Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu w składzie:
  1. Kazimierz Tymosiak - przewodniczący komisji
  2. Jadwiga Borowska - członek komisji
  3. Aleksy Piotrowski - członek komisji
  4. Kamil Kalinowski - członek komisji

  § 5


  Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wyszki na okres 21 dni .

  § 6


  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Załącznik Nr 2
  do zarządzenia nr 142/05
  Wójta Gminy Wyszki
  z dnia 23 lutego 2005 r.
  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
  zabudowanej nieruchomości.

  Zasady zbycia


  nieruchomości oznaczonej nr geod. 98/19 , położonej w obrębie gruntów wsi Wyszki, na której pobudowany jest budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz budynek gospodarczy.
  1. Cena wywoławcza stanowi sumę wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego plus koszty szacunku i dokumentacji geodezyjnej.
  2. Wadium ustala się w wysokości 14.000 zł.
  3. Wadium powinno być wniesione w gotówce nie później niż 3 dni przed przetargiem
  4. Postąpienie wynosi 1.000 zł.


  Data wprowadzenia: 2005-09-02 1409
  Data upublicznienia: 2005-09-02
  Art. czytany: 3018 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<