A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
» Zarządzenie projekt budżetu gminy Wyszki na 2024 rok
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania budowa budynku terapeutyczno-edukacyjnego w Topczewie
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia i inne akty prawne
 • Zarządzenia Wójta - 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 144/05 Wójta Gminy Wyszki z dnia 08 marca 2005 r. sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne w zasobach mieszkaniowych Gminy Wyszki

  Zarządzenie Nr 144/05
  Wójta Gminy Wyszki
  z dnia 08 marca 2005 r.
  w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne w zasobach mieszkaniowych Gminy Wyszki.


  Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 161, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 8 w związku z art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 168, poz. 1383, z 2003 r. Nr 113, poz. 1069, z 2004 r. Nr 281, poz. 2783 i poz. 2786) uwzględniając zasady polityki czynszowej określone w “Programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wyszki na lata 2002 – 2006 r,” stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXX/229/01 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 grudnia 2001 r. uchwala się, co następuje:

  § 1


  Stawka bazowa czynszu w zasobach mieszkaniowych, o których mowa w art. 20 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 168, poz. 1383, z 2003 r. Nr 113, poz. 1069, z 2004 r. Nr 281, poz. 2783 i poz. 2786) należących do Gminy Wyszki wynosi 0,58 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

  § 2


  Stawka czynszu określona w § 1, ulega zmianie w zależności od czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu zgodnie z poniższym zestawieniem.
  P class=MsoNormal style='MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center' align=center>   Lp


  Czynniki


  Podwyższaj±ce w zł


  (+)


  Obniżaj±ce w zł


  (-)


  1


  Lokal położony w miejscowości Wyszki


  0,02


   


  2


  Lokal położony w budynku wybudowanym po 1 stycznia 1975 r. oraz lokal znajdujący się w budynku, w którym był przeprowadzony remont kapitalny po 1 stycznia 1975 r


  0,03


   


  3


  Lokal znajduj±cy się na parterze, I,II i III piętrze


  0,10


   


  4


  Lokal wyposażony w łazienkę, wc           i kanalizację


  0,20


   


  5


  Lokal wyposażony w gaz przewodowy


  0,10


   


  6


  Lokal położony poza miejscowości± Wyszki


   


  0,02


  7


  Lokal w budynku przeznaczonym do rozbiórki z uwagi na zły stan techniczny


   


  0,20


  8


  Lokal znajduj±cy się w budynku powyżej  III piętra


   


  0,10


  9


  Brak w lokalu kanalizacji


   


  0,10


  10


  Brak w lokalu c.o.


   


  0,10


   


  § 3


  Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego wynosi 0,48 zł.

  § 4


  W przypadku, gdy ustalona przy zastosowaniu zapisów § 1 i 2 zarządzenia, stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej danego lokalu byłaby niższa niż 0,48 zł, stosuje się stawkę równą 0,48 zł.

  § 5


  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005 roku.


  Data wprowadzenia: 2005-09-02 1426
  Data upublicznienia: 2005-09-02
  Art. czytany: 3082 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<