A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia i inne akty prawne
 • Zarządzenia Wójta - 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 148/05 Wójta Gminy Wyszki z dnia 14 kwietnia 2005 r. sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego

  Zarządzenie Nr 148/05
  Wójta Gminy Wyszki
  z dnia 14 kwietnia 2005 r.
  w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży, stanowiącego własność Gminy Wyszki.


  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759), art.39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz. 720 i 721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz. 1152, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 25, poz. 253, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880, Nr 124, poz. 1152, Nr 141, poz. 1492) oraz § 23 uchwały Nr VIII/69/03 Rady Gminy Wyszki z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz, Urz. Woj. Podlaskiego Nr 88, poz. 1711) zarządzam, co następuje:
  § 1
  1. Obniża się w II przetargu cenę wywoławczą lokalu mieszkalnego Nr 18 wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku wielomieszkaniowym z równoczesną sprzedażą udziału w wysokości 535/10000 w gruntach w działkach nr 85/34 i 85/35 o łącznej pow. 1390 m kw., położonych w miejscowości Wyszki przy ulicy Nowej 3, na których wzniesiony jest budynek obejmujący sprzedawany lokal, ustaloną na podstawie operatu szacunkowego z kwoty 15.428 zł na kwotę 14.563 zł.
  2. Do kwoty o której mowa w ust. 1 dolicza się:
  1. koszty związane z wyceną w wysokości 305 zł (trzysta pięć),
  2. koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej w postaci wyrysów i wypisów z rejestru gruntów w wysokości 132 zł (sto trzydzieści dwa).
  § 2

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2005-09-02 1442
  Data upublicznienia: 2005-09-02
  Art. czytany: 3304 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2005-09-02
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<