A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Rozstrzygniecie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w 2024 roku
» Decyzja o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych - Kowale i Łubice
» Informacja dot. udziału w wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich
» Transport w dniu wyborów
» Obw. o zgromadzeniu całości materiału dowodowego w spr. kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzeniu wody z Pulszanki
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia i inne akty prawne
 • Zarządzenia Wójta - 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 151/05 Wójta Gminy Wyszki z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Wyszki

  Zarządzenie Nr 151/05
  Wójta Gminy Wyszki
  z dnia 31 maja 2005 r.
  w sprawie obniżenia ceny wywoławczej zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Wyszki.


  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759), art.39 ust. 2 w związku z art. 67 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782) oraz § 23 uchwały Nr VIII/69/03 Rady Gminy Wyszki z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz, Urz. Woj. Podlaskiego
  Nr 88, poz. 1711) zarządzam, co następuje:

  § 1


  1. Obniżam cenę wywoławczą w II przetargu ustnym ograniczonym dla osób i podmiotów prowadzących zakłady opieki zdrowotnej, zabudowanej nieruchomości w miejscowości Wyszki, oznaczonej nr geod. 98/19 o pow. 0,23 ha, na której wzniesiony jest budynek gminnego ośrodka zdrowia oraz budynek gospodarczy, ustaloną na podstawie operatu szacunkowego z kwoty 91.359 zł na kwotę 68.519 zł . (Sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewiętnaście)
  2. Do kwoty o której mowa w ust. 1 dolicza się:
  1) koszty związane z wyceną w wysokości 1.464 zł (Jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt cztery),
  2) koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej w postaci wyrysów i wypisów z rejestru gruntów w wysokości 120 zł (sto dwadzieścia).

  § 2


  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2005-09-02 1449
  Data upublicznienia: 2005-09-02
  Art. czytany: 3226 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<