A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Rozstrzygniecie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w 2024 roku
» Decyzja o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych - Kowale i Łubice
» Informacja dot. udziału w wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich
» Transport w dniu wyborów
» Obw. o zgromadzeniu całości materiału dowodowego w spr. kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzeniu wody z Pulszanki
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia i inne akty prawne
 • Zarządzenia Wójta - 2005 rok
 • ZARZĄDZENIE Nr 156/05 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2005 r. sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r

  ZARZĄDZENIE Nr 156/05
  WÓJTA GMINY WYSZKI
  z dnia 30 czerwca 2005 r.

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.


  Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703) oraz § 10 ust. 1 uchwały Nr XX/193/04 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r. zarządza się, co następuje:
  § 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych w dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.786 zł.
  § 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych w dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 1.786 zł.
  § 3. Dokonać przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami na kwotę 206.560 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  § 4. W związku z dokonanymi zmianami w wydatkach inwestycyjnych dokonuje się zmiany następujacych załączników:
  1) „Limit wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
  2) „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 5. Objaśnienia dokonywanych zmian zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
  § 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem: 9.002.105 zł
  2. plan wydatków ogółem: 8.506.451 zł
  3. dochody budżetowe w kwocie 578.130 zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
  4. źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 82.476 zł jest przychód z planowanego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 82.476 zł.
  § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2005-09-02 1458
  Data upublicznienia: 2005-09-02
  Art. czytany: 3294 razy

  » Załącznik do zarządzenia - rozmiar: 82999 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<