A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia i inne akty prawne
 • Zarządzenia Wójta - 2005 rok
 • ZARZĄDZENIE Nr 156/05 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2005 r. sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r

  ZARZĄDZENIE Nr 156/05
  WÓJTA GMINY WYSZKI
  z dnia 30 czerwca 2005 r.

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.


  Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703) oraz § 10 ust. 1 uchwały Nr XX/193/04 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r. zarządza się, co następuje:
  § 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych w dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.786 zł.
  § 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych w dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 1.786 zł.
  § 3. Dokonać przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami na kwotę 206.560 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  § 4. W związku z dokonanymi zmianami w wydatkach inwestycyjnych dokonuje się zmiany następujacych załączników:
  1) „Limit wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
  2) „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 5. Objaśnienia dokonywanych zmian zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
  § 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem: 9.002.105 zł
  2. plan wydatków ogółem: 8.506.451 zł
  3. dochody budżetowe w kwocie 578.130 zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
  4. źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 82.476 zł jest przychód z planowanego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 82.476 zł.
  § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2005-09-02 1458
  Data upublicznienia: 2005-09-02
  Art. czytany: 3314 razy

  » Załącznik do zarządzenia - rozmiar: 82999 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2005-09-02
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Niewiński
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<