A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
» Obw. o zgromadzeniu akt sprawy dot. budowy kanalizacji technologicznej SUW w Strabli
» Ogłoszenie II konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku
» Obwieszczenie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa drogi Samułki Duże.
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia i inne akty prawne
 • Zarządzenia Wójta - 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 157/2005 Wójta Gminy Wyszki z dnia 4 lipca 2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

  Zarządzenie Nr 157/2005
  Wójta Gminy Wyszki
  z dnia 4 lipca 2005 roku
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.


  § 1


  Zarządzam przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji materiałów bibliotecznych w Filii Gminnej Bibliotece Publicznej w Strabli przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:
  1. Szerszeń Jadwiga – przewodniczący
  2. Falkowska Magdalena – członek
  3. Korzeniewska Renata - członek
  w terminie od dnia 11 lipca 2005 r do dnia 22 lipca 2005 r.
  oraz osoby materialnie odpowiedzialne:
  1. Oksiuta Zofia
  2. Stalewska Halina

  § 2


  1. Inwentaryzacją należy objąć księgozbiór.
  2. Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z natury według stanu na dzień 30 czerwca 2005 r.

  § 3


  1. Ustalić zgodność stanu księgozbioru z ewidencją finansowo-księgową.
  2. Zaznaczyć na arkuszach spisowych ubytki z ksiąg i protokołów ubytków.
  3. Nanieść na arkusze spisowe księgozbiór znajdujący się na półkach w bibliotece
  4. Zaznaczyć na arkuszach spisowych księgozbiór z kart czytelników
  5. Sporządzić wykaz braków względnych i bezwzględnych
  6. Przedstawić wnioski odnośnie braków względnych i bezwzględnych.

  § 4


  Arkusze spisowe pobierze przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w referacie finansowo-księgowym w terminie do dnia 8 lipca 2005 r.

  § 5


  Zobowiązuje komisję do:
  1. przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,
  2. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 93, poz. 1077 ze zm. z 2001 r. Nr 74, poz. 793),
  3. stwierdzenie stanu faktycznego księgozbioru,
  4. sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji,
  5. przekazania kompletnej dokumentacji do referatu finansowo- księgowego w terminie pięciu dni po zakończeniu spisu.

  § 6


  Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

  § 7


  Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2005-09-02 1502
  Data upublicznienia: 2005-09-02
  Art. czytany: 3703 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<