A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt (decyzja środowiskowa) dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie z rozbudową drogi gminnej Nr 107524B w m. Samułki Duże.
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt (decyzja środowiskowa) dla przedsięwzięcia budowia budynku obory wolnostanowiskowej w obrębie wsi Bujnowo
» Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1575B Stołowacz -Mulawicze wraz z przebudową mostu.
» Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych
» Budżet gminy na 2024 r.
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia i inne akty prawne
 • Zarządzenia Wójta - 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 161/2005 Wójta Gminy Wyszki z dnia 25 lipca 2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

  Zarządzenie Nr 161/2005
  Wójta Gminy Wyszki
  z dnia 25 lipca 2005 roku
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.


  § 1


  Zarządzam przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji materiałów bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyszkach przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:
  1. Zawadzka Alfreda – przewodniczący
  2. Falkowska Magdalena – członek
  3. Korzeniewska Renata - członek
  4. Komar Marzena - członek
  5. Lachowska Małgorzata - członek
  w terminie od dnia 01 sierpnia 2005 r do dnia 20 sierpnia 2005 r.
  oraz osoby materialnie odpowiedzialne:
  1. Olszańska Anna
  2. Wyszkowska Janina

  § 2


  1. Inwentaryzacją należy objąć księgozbiór.
  2. Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z natury według stanu na dzień 30 czerwca 2005 r.

  § 3


  1. Ustalić zgodność stanu księgozbioru z ewidencją finansowo-księgową.
  2. Zaznaczyć na arkuszach spisowych ubytki z ksiąg i protokołów ubytków.
  3. Nanieść na arkusze spisowe księgozbiór znajdujący się na półkach w bibliotece
  4. Zaznaczyć na arkuszach spisowych księgozbiór z kart czytelników
  5. Sporządzić wykaz braków względnych i bezwzględnych
  6. Przedstawić wnioski odnośnie braków względnych i bezwzględnych.

  § 4


  Arkusze spisowe pobierze przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w referacie finansowo-księgowym w terminie do dnia 29 lipca 2005 r.

  § 5


  Zobowiązuje komisję do:
  1. przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,
  2. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 93, poz. 1077 ze zm. z 2001 r. Nr 74, poz. 793),
  3. stwierdzenie stanu faktycznego księgozbioru
  4. sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji,
  5. przekazania kompletnej dokumentacji do referatu finansowo- księgowego w terminie pięciu dni po zakończeniu spisu.

  § 6


  Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

  § 7


  Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2005-09-02 1504
  Data upublicznienia: 2005-09-02
  Art. czytany: 3279 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2005-09-02
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<