A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zakup oleju napędowego na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy w Wyszkach
» Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w 2023 roku
» Przebudowa dróg na terenie Gminy Wyszki metodą zaprojektuj i wybuduj
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt w sprawie decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60MW w obrębie wsi Pulsze.
» Zakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy Wyszki w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
 • Urząd Gminy
 • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH - wyniki wstępnej selekcji

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


  GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  W WYSZKACH


  nazwa stanowiska pracy: Stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych
  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Bożena Siemieńczuk, zamieszkała Strabla, ul. M. Konopnickiej 62
  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Pani Bożen Siemieńczuk zamieszkała Strabla, ul. M. Konopnickiej 62 spełnia kryteria wymagane w opisie stanowiska do spraw świadczeń rodzinnych.
  -------------------------------------------------------------------------

  LISTA KANDYDATÓW
  SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
  GMINNY OŚRODEK
  POMOCY SPOŁECZNEJ W WYSZKACH


  Nazwa stanowiska pracy: Stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych
  Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
  1. Bożena Siemieńczuk zam. Strabla
  2. Monika Maksimiuk zam. Pulsze


  --------------------------------------------------------------------------

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki
  na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1990 o pracownikach samorządowych
  ( Dz. U. z 2001 Nr. 142. poz.1593 z późniejszymi zmianami)


  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
  STANOWISKO DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH - ogłoszenie nr 1/2006


  Wymagania niezbędne:
  • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • nieposzlakowana opinia,
  • odpowiedzialność,
  • wykształcenie co najmniej średnie,
  • znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, o świadczeniach rodzinnych , o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
  • obsługa programu komputerowego „świadczenia rodzinne”,
  • znajomość pracy biurowej.
  Wymagania dodatkowe:
  • zdolności analityczne,
  • kreatywność,
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • prowadzenie postępowań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 ,poz. 2255/2003 z późn. zm.);
  • prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. 86 poz. 732/2005 z późn. zm.);
  • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie przyznawania zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz o przyznanie prawa do zaliczki alimentacyjnej;
  • prowadzenie kartoteki klienta w programie komputerowym;
  • przygotowywanie dokumentacji merytorycznej,
  • prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości finansowej.
  Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny,
  • życiorys (CV),
  • wypełniony oryginalny kwestionariusz osobowy,
  • kserokopie świadectw pracy,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  • oświadczenie o niekaralności,
  • referencje.
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach lub przesłać pocztą na adres:17-132 Wyszki, ul. Piórkowska 2 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych ogłoszenie nr 1/2006 w terminie do dnia 20.02. 2006 r.
  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Piórkowska 2.
  Sposób przeprowadzenia naboru
  W dniu 20 lutego 2006 r. o godz. 1400 zostanie podana na tablicy ogłoszeń przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkach lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
  W dniu 27 lutego 2006 r. o godz. 1000 zostanie przeprowadzona z kandydatami rozmowa kwalifikacyjna.
  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: 'Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)'.
  Data publikacji: 6.02.2006 r.


  Data wprowadzenia: 2006-02-06 1027
  Data upublicznienia: 2006-02-06
  Art. czytany: 4616 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<