A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia i inne akty prawne
 • Zarządzenia Wójta - 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 171/05 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

  Zarządzenie Nr 171/05
  Wójta Gminy Wyszki
  z dnia 30 sierpnia 2005 r
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji


  § 1


  Zarządzam przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w : Ochotniczej Straży Pożarnej w Godziebach
  przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:
  3. Baranowski Franciszek - przewodniczący
  4. Niewiński Andrzej – członek
  w terminie od dnia 7.09.2005 r do dnia 14.09.2005r.
  przy udziale osób materialnie odpowiedzialnych:
  1)Strona przekazująca – Falkowski Witold
  2)Strona przyjmująca – Markowski Tadeusz

  § 2


  Inwentaryzacją należy przeprowadzić metodą spisu z natury .

  § 3


  Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:
  1)środki trwałe,
  2)pozostałe środki trwałe,
  3)materiały.

  § 4


  Składniki majątku wymienione w § 3 pkt. 1, 2 i 3 należy spisać na arkuszach spisu z natury.

  § 5


  Arkusze spisowe pobierze przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w referacie finansowym w terminie do dnia 6.09.2005 r.

  § 6


  Zobowiązuje komisję do:
  1. przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,
  2. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie,
  3. przekazania kompletnej dokumentacji do referatu finansowego w terminie pięciu dni po zakończeniu spisu.

  § 7


  Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne o przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

  § 8


  Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2006-03-16 1240
  Data upublicznienia: 2006-03-16
  Art. czytany: 3070 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<