A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia i inne akty prawne
 • Zarządzenia Wójta - 2005 rok
 • ZARZĄDZENIE Nr 178/05 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005

  ZARZĄDZENIE Nr 178/05
  WÓJTA GMINY WYSZKI
  z dnia 30 września 2005 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.


  Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565 ) oraz § 10 ust. 1 uchwały Nr XX/193/04 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r. zarządza się, co następuje:
  § 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych w dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA o kwotę 12.730 zł, z tego:
  a) w rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 6.610 zł;
  b) w rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 6.120 zł;
  § 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych w dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, o kwotę 12.730 zł, z tego:
  a) w rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 6.610 zł, z tego:
   § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5.040 zł
   § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę – 1.570 zł
  b) w rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.120 zł.
  § 3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych w dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 25.000 zł.
  § 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych w dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 25.000 zł.
  § 5. Dokonać przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 104.682 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  § 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem: 9.107.936 zł
  2. plan wydatków ogółem: 8.712.282 zł
  3. dochody budżetowe w kwocie 578.130 zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych
  w latach ubiegłych.
  4. źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 182.476 zł jest przychód z planowanych do zaciągnięcia długoterminowych kredytów bankowych w wysokości 182.476 zł.:
  a) kredyt na przeprowadzenie termomodernizacji Urzędu Gminy w wysokości 82.476 zł;
  b) kredyt na współfinansowanie budowy drogi powiatowej Falki – Filipy zgodnie z zawartą umową ze Starostwem Powiatowym w Bielsku Podlaskim na kwotę 100.000 zł
  § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2006-03-16 1347
  Data upublicznienia: 2006-03-16
  Art. czytany: 3252 razy

  » ZAŁĄCZNIKI - rozmiar: 46267 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<