A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt (decyzja środowiskowa) dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie z rozbudową drogi gminnej Nr 107524B w m. Samułki Duże.
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt (decyzja środowiskowa) dla przedsięwzięcia budowia budynku obory wolnostanowiskowej w obrębie wsi Bujnowo
» Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1575B Stołowacz -Mulawicze wraz z przebudową mostu.
» Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych
» Budżet gminy na 2024 r.
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia i inne akty prawne
 • Zarządzenia Wójta - 2005 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 187/05 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach

  ZARZĄDZENIE NR 187/05
  WÓJTA GMINY WYSZKI
  z dnia 8 grudnia 2005 r.
  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach


  Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475) oraz w zwiazku z art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598 oraz z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111) oraz § 6 ust. 3 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2004 r. Nr 193, poz. 2647) zarządzam, co następuje:
  § 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach.
  § 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  § 3. 1. Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja powołana odrębnym zarządzeniem.
  2. Regulamin komisji konkursowej stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.
  § 4. Niezwłocznie po zakończeniu postepowania konkursowego Komisja konkursowa przedłoży Wójtowi protokół z konkursu.
  § 5. W przypadku gdy do konkursu nikt nie przystąpi lub postępowanie konkursowe nie wyłoni kandydata, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki powołuje Wójt.
  § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2006-04-06 1356
  Data upublicznienia: 2006-04-06
  Art. czytany: 4243 razy

  » Załącznik do zarządzenia - rozmiar: 37960 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2006-04-06
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Niewiński
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<