A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia i inne akty prawne
 • Zarządzenia Wójta - 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 188/05 Wójta Gminy Wyszki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie stwierdzenia skutków zrzeczenia się przez Mlekovitę Spółkę z o.o.

  Zarządzenie Nr 188/05
  Wójta Gminy Wyszki
  z dnia 8 grudnia 2005 r.
  w sprawie stwierdzenia skutków zrzeczenia się przez Mlekovitę Spółkę z o.o. w Bielsku Podlaskim prawa wieczystego użytkowania działki nr 327/1 we wsi Malesze oraz prawa własności posadowionego na niej budynku.


  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 175 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 ) zarządzam, co następuje:
  § 1 1. Stwierdzam, że wskutek zrzeczenia się przez Mlekovitę Spółkę z o.o. w Bielsku Podlaskim, ul. Wojska Polskiego 52, prawo użytkowania wieczystego działki położonej we wsi Malesze, oznaczonej nr ewidencyjnym 327/1 o pow. 0,11 ha, oraz zrzeczenia się własności budynku znajdującego się na tej działce:
  1) prawo użytkowania wieczystego ustanowionego na działce stanowiącej własność Gminy Wyszki wygasa
  2) Gmina Wyszki nabywa nieodpłatnie własność budynku będącego przedmiotem zrzeczenia.
  2. Wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego oraz nabycia własności budynku następuje z chwilą złożenia przez “Mlekovitę” spółkę z o.o. w Bielsku Podlaskim stosownego oświadczenia o zrzeczeniu się praw w formie aktu notarialnego.
  §2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2006-04-06 1406
  Data upublicznienia: 2006-04-06
  Art. czytany: 4261 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2006-04-06
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Andrzej Niewiński
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<