A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia i inne akty prawne
 • Zarządzenia Wójta - 2005 rok
 • ZARZĄDZENIE Nr 189/05 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 r.

  ZARZĄDZENIE Nr 189/05
  WÓJTA GMINY WYSZKI
  z dnia 9 grudnia 2005 r.
  w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 r.


  Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565 ) oraz § 10 ust. 1 uchwały Nr XX/193/04 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy na 2005 r. zarządza się, co następuje:
  § 1. Dokonać przeniesienia dochodów budżetowych w dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:
  1) zmniejszyć dochody w § 6291 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 91.882 zł.
  2) zwiększyć dochody w § 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 91.882 zł.
  § 2. Dokonać przeniesienia wydatków budżetowych w dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:
  1) zmniejszyć wydatki w § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 91.882 zł
  2) zwiększyć wydatki w § 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 91.882 zł.
  § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
  1) Plan dochodów ogółem: 9.475.877 zł
  2) Plan wydatków ogółem: 9.131.953 zł
  3) Dochody budżetowe w kwocie 626.400 zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
  4) Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 282.476 zł jest przychód z:
  a) zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych w wysokości 182.476 zł.
  b) planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 100.000 zł.
  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2006-04-06 1410
  Data upublicznienia: 2006-04-06
  Art. czytany: 4155 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<