A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia i inne akty prawne
 • Zarządzenia Wójta - 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 192/05 Wójta Gminy Wyszki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

  Zarządzenie Nr 192/05
  Wójta Gminy Wyszki
  z dnia 19 grudnia 2005 r.
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji


  § 1
  Zarządzam przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w : I. Urzędzie Gminy w Wyszkach
  przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:
  1. Baranowski Franciszek– przewodniczący
  2. Falkowska Alicja - członek
  3. Falkowska Marzena - członek
  4. Niewiński Andrzej - członek
  5. Wiercińska Anna - członek
  przy udziale osoby materialnie odpowiedzialnej:
  1)Wielanowski Tadeusz – Sekretarz Gminy
  II. Ochotniczych Strażach Pożarnych: Bujnowo, Godzieby, Mulawicze, Niewino Borowe, Pulsze, Samułki, Topczewo, Wyszki, Zalesie
  przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie:
  1. Tymosiak Kazmierz -przewodniczący
  2. Niewiński Andrzej - członek
  przy udziale osób materialnie odpowiedzialnych
  w terminie od dnia 02.01.2006 r do dnia 16.01.2006 r .
  § 2
  Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z natury według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.
  § 3
  Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:
  a) w Urzędzie Gminy
  1) środki trwałe,
  2) pozostałe środki trwałe,
  3) pozostałe środki trwałe ujęte wyłącznie w ewidencji ilościowej,
  b) w Ochotniczych Strażach Pożarnych
  1) materiały
  § 4
  Składniki majątku wymienione w § 3 należy spisać na arkuszach spisu z natury.
  § 5
  Arkusze spisowe pobiorą przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w referacie finansowym w terminie do dnia 02.01.2006 r.
  § 6
  Zobowiązuję komisję do:
  1. przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,
  2. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie,
  3. przekazania kompletnej dokumentacji do referatu finansowego w terminie pięciu dni po zakończeniu spisu.
  § 7
  Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.
  § 8
  Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2006-04-06 1417
  Data upublicznienia: 2006-04-06
  Art. czytany: 4132 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<